นโยบายการใช้งาน


นโยบายการใช้งาน

1.หากผู้ใช้บริการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิด นำข้อมูลปลอมแปลงผิดกฎหมาย โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ manymarket ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ท่านจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น

2.ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ บริษัท manymarket อย่างเคร่งครัด เช่น การทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ภาพตัดต่อ ภาพลามก อนาจาร และห้ามจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ทำการทุจริตอันก่อให้เกิดความเสียหาย การละเมิดต่อสิทธิต่อ บริษัท manymarket  หากบริษัทตรวจพบท่านจะถูกยับยั้งสิทธิการใช้งานของท่านในทันที

3.ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกสินค้า/บริการ ติดต่อซื้อขาย หรือกระทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจที่สูงสุดทางบริษัทยินดีให้ข้อมูลและช่วยเหลือ โดยใช้ระบบที่ได้มาตรฐานของการให้บริการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลและช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ถือเป็นข้อผูกพันบริษัทไม่ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น

4.บริษัท manymarket  เป็นแต่เพียงผู้ให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศ โฆษณาสินค้าเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้า หรือบริการที่ผู้ใช้บริการ ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้แต่อย่างใด ฉะนั้นหากเกิดปัญหาระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ทางบริษัท manymarket ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นผู้ซื้อ จำต้องตรวจสอบตัวสินค้า หรือบริการนั้นๆ ให้แน่ใจเสียก่อนที่จะตกลงซื้อขาย

5.การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมนโยบายการใช้งาน  บริษัท manymarket อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน  ทางบริษัทเห็นสมควรว่าไม่แจ้งให้ทันทราบ และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง  ผู้ใช้บริการต้องยอมรับการแก้ไขปรับปรุง ที่ทำขึ้นกับนโยบายการใช้งานนี้ด้วย

6.หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สมาชิกสามารถสอบถามได้ที่  Email : admin@manymarket.com